สวัสดี

11ème voyage en 16 ans, plus de vingt séjours à Bangkok...
 

Thaïlande 1992 - 1996 - 2000 - 2002 - 2004

Thaïlande 2005

Thaïlande 2006

Thaïlande 2008


Bangkok 2004

Bangkok 2006

Bangkok 2007

 

Visages et photos d'enfants

Quelques miniatures d'éléphants

Sable...

 
ประเทศไทย